SEMrush Yıllık E-ticaret Araştırması 2018 Trendleri

E-ticaretin gittikçe artan rekabetçi dünyası şirketleri zorluyor ve pazarlama
stratejilerini sürekli değişen bir pazara göre şekillendirmelerini öngörüyor.
Peki sizin online işiniz sektörünüzdeki diğer işletmelere kıyasla ne durumda?

Hangi noktada olduğunuzu daha iyi görmeniz ve pazarlama stratejiniz, büt-
çeniz hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak için e-ticarette kri-
tik olan sektörleri mercek altına aldık. Bu kapsamda binlerce sitenin trafi k

kaynaklarını, sıklığını ve türlerini, reklamlardan nasıl yararlandıklarını, rek-
lamlarındaki duygu kullanımını ve backlink profi llerinin dizaynını gösteren

verileri topladık ve analiz ettik.
Ayrıca, e-ticaret sitelerinin geleneksel (HTTP) alan URL’lerine karşı, güvenli

(HTTPS) ve Google hrefl ang özelliğini (arama sonuçlarının, web sitesi say-
falarının doğru dilde veya bölgesel URL’de görüntülenmesi için) inceledik.

Araştırmamızdan edindiğimiz bilgilerle e-ticaret sitenizin gelişmesi için akıllı
ve uygun maliyetli bir strateji oluşturacağınızı umuyoruz.

Pazarlamacılar için bu bilgi neden önemli?
Doğrudan arama yapan ziyaretçilerin sayı-
sı, marka farkındalığına ve markaya duyu-
lan güvene bağlanabilir. Ancak, tek başına
 
marka bilinirliği ve süreklilik uzun vadeli
büyüme için ölçeklenebilir bir strateji değil.
Arama, e-ticaret trafiği için kritik bir bir rol
oynuyor. Bu yüzden, akıllı anahtar kelime
stratejisine, tıklama başına ödeme (PPC)
 
ve organik arama motoru optimizasyonu-
na (SEO) yatırım yapmak için zaman ayır-
manıza değer.
 
İyi hedeflenmiş reklamlar ve iyi kurgulanmış
 
arama optimizasyonu, birbirlerini tamamla-
yarak ölçeklendirilebilir marka bilinilirliği.

E-Ticaret Reklam Trendleri

E-ticaretin ücretli tarafında, hem bir bütün olarak hem de araştırmamıza
dahil olan 13 e-ticaret kategorisinde Adwords üzerinde harcanan miktar
hakkında veri topladık ve bunları analiz ettik.

Ayrıca, Google Ürün Listeleme Reklamlarında (PLA) anahtar kelime kul-
lanımının yanı sıra, sektörlerin reklamların türü, boyutu ve hedefl enen ci-
hazlar da dahil olmak üzere display reklamlardan nasıl yararlandıklarını da inceledik.
Toplanan veriler, 1 Ocak – 30 Kasım 2017 arasında, 11 aylık bir dönemde
8000’den fazla web sitesini temsil ediyor.

https://drive.google.com/open?id=1BNxcFlH0qBCfU03GCujazPdwJ4NijOGR

 

Share This Post
AdviceAl
Written by AdviceAl
AdviceAl; Geleneksel medya ve satış kanallarına ek olarak yenilikçi ürünlere, global dağıtım kanalları ve hibrit iş modellerine giderek artan talep karşısında müşterilerimize karşılaştıkları zorluklara cevap verebilecekleri entegre hizmetler sağlıyor.
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>